Overzicht waarnemingen boomleeuwerik


Google Maps JavaScript API - PHP/DB Example

Begindatum      
Einddatum      
Waarnemer  Hier kun je (een deel van) de naam van de waarnemer invullen

Op de kaart zie je de laatste 1000 waarnemingen. Details van de waarnemingen staan in de lijst hieronder. Gebruik de zoekfunctie als je de waarnemingen per periode of waarnemer wilt zien.

Nr Datum Waarnemer Aantal Plaats Geslacht Bijzonderheden
66 18-09-2010 Paul Keuning 4 gem. Hilversum, 4 Boomleeuwerikken op trek. Ze vlogen vanuit de boom richting voetbalvelden. 10 getuigen, waaronder Jelle Harder. excursie Laarder Wasmeer olv Jelle Harder
65 12-09-2010 D ick Jonkers 2 Tafelbergheide
64 24-07-2010 Paul en Loes van der Poel 3 Hilversum, Zanderij Crailo foeragerend op natuurbrug
63 18-06-2010 carel de vink 4 Hilversum, Zuiderheide rondvliegend groepje: ouderpaar met jongen?
62 16-06-2010 carel de vink 3 Huizen, Tafelbergheide ouderpaar; onrustig door gaai, boomvalk en mijn aanwezigheid; minstens 1 jong gezien: vloog onhandig even op en dook weg in de heistruiken
61 15-06-2010 carel de vink 4 Bussum, Bussumerheide familiegroepje, mannetje zong enkele strofen
60 06-06-2010 wobbe 1 hilversum zuiderheide zingend
59 06-06-2010 wobbe 1 hilversum, zuiderheide zingend
58 06-06-2010 wobbe 1 hilversum zuiderheide zingend
57 06-06-2010 wobbe 1 hilversum zuiderheid zingend
55 14-04-2010 Poul Huzlink 1 hilversum, natuurbruig Zanderij Crailoo zingend
54 05-04-2010 Dirk Prop 1 Hoorneboegse Heide zingend; tijdens excursie VWG
53 05-04-2010 Dirk Prop 1 Hoorneboegse Heide zingend; tijdens excursie VWG
52 02-04-2010 Ronald Hofmeester 1 Bussummerheide paar op- en wegvliegend in oostnoordoostelijke richting, gevolgd tot bosje (later mogelijk teruggevonden; zie vorige melding)
51 02-04-2010 Ronald Hofmeester 1 Bussummerheide paar foeragerend op de grond, mogelijk het zelfde paartje als het stelletje dat ca 15 minuten eerder opvloog (zie volgende melding)
50 02-04-2010 Ronald Hofmeester 1 Bussmmerheide zang
49 02-04-2010 Ronald Hofmeester 1 Bussummerheide zang
48 27-03-2010 André van Reenen 1 Hilversum man zingend
47 26-03-2010 Hugo Weenen 1 Tafelbergheide man zingend, twee valk bij elkaar, één net links van het pad, één neet rechts vanhet pad
46 26-03-2010 Hugo Weenen 1 tafelbergheide man zingend
45 24-03-2010 Rudy Schippers 1 Baarn + De Stulp zingend
44 24-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Zuiderheide man zingend
43 24-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Zuiderheide man zingend
42 24-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Zuiderheide man zingend
41 24-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Zuiderheide man zingend
40 24-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Zuiderheide man zingend
39 21-03-2010 Rob van Maanen 1 Huizen / nwe Bussumerheide zingend / baltsvlucht
38 21-03-2010 Han Dijkers 1 Westerheide 11.oo uur man Baltsvlucht/zang
37 20-03-2010 Poul Hulzink 1 Huizen, boven recent hersteld stuifzand op de Limitische heide man zingend in de lucht
36 19-03-2010 Paul en Loes van der Poel 1 Huizen, Tafelbergheide man zangvlucht
35 18-03-2010 Han Dijkers 1 Laren/ Zuiderheide man zingend/baltsvlucht
34 18-03-2010 Han Dijkers 1 Laren/Zuiderheide man zingend/baltsvlucht
33 18-03-2010 Han Dijkers 1 Zuizerheide, Laren man allen baltsend/zangvlucht
32 18-03-2010 conny leijdekker 1 bussumsehei/begin natuurbrug man baltsend/zingend
31 18-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Blaricummerheide man zingend opvliegend uit boom in noordelijke richting (tegelijkertijd exemplaar op Tafelbergheide horen zingen)
30 18-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Blaricummerheide, Blaricum paar zingende man, vergezeld van stil exemplaar: zingend overvliegend in westnoordwestelijke richting
29 18-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Tafelbergheide, Huizen paar zingende man, vergezeld van niet zingend exemplaar aanvliegend vanuit zuidwest en landend (mogelijk het zelfde stel als vorige melding?)
28 18-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Tafelbergheide, Huizen paar 1 man zingend overvliegend eerst richting zuid, draaiend en terug naar noord; vergezeld van een niet zingend exemplaar
27 18-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Tafelbergheide, Huizen paar zingende man + een niet zingend exemplaar, landend
26 18-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Tafelbergheide, Huizen man baltsend Het is moeilijk om het exacte aantal te tellen aangezien de zingende mannetjes nogal heen en weer vliegen. In ieder geval minimaal 3 tegelijkertijd zingend
25 18-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Tafelbergheide, Huizen man baltsend
24 18-03-2010 Poul Hulzink 1 hilversum, westelijke kant van de natuurbrug zang, in zicht, vliegend
23 17-03-2010 Paul en Loes van der Poel 1 Huizen, Tafelbergheide man zangvlucht
22 17-03-2010 Paul en Loes van der Poel 1 Huizen, Tafelberg zangvlucht
21 17-03-2010 Poul Hulzink 1 Hilversum, boven natuurbrug zanderij Crailoo man zingend
20 17-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Vliegheide man zingend
19 17-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Nieuw Bussummerheide, Huizen man zingend
18 17-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Nieuw Bussummerheide man zingend
17 17-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Limitische Heide, Huizen roepend overvliegend
16 14-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Laren, Zuiderheide man zingend in de lucht (mogelijk hetzelfde mannetje als vorig melding)
15 14-03-2010 Ronald Hofmeester 1 Laren, Zuiderheide man zingend in de lucht. Vijf minuten later, nadat we waren doorgelopen richting st. Janskerkhof, een zingend mannetje in de lucht (mogelijk dezelfde) enkele honderden meters in noordwestelijke richting (zie volgende melding).
14 14-03-2010 Rien Rense 1 De Stulp (bij de Lage Vuursche) gemeente Baarn waargenomen tijdens excursie van de VWG naar De Stulp
13 13-03-2010 Poul Hulzink 1 Huizen man zingend
12 14-03-2010 Paul van der Poel 1 Laren, Zuiderheide man zangvlucht
11 11-03-2010 Paul van der Poel 1 Hilversum, natuurbrug Zanderij Crailo man Zingend boven de natuurbrug; op de natuurbrug broedt al enkele jaren een paar boomleeuweriken
10 10-03-2010 Koos Meesters 1 Laren. Locatie is nu grotendeels van bomen ontdaan man zingend op meerdere plaatsen in een territoir. 13:00 uur
9 09-03-2010 Poul Hulzink 1 Hilversum, natuurbrug Zanderij Crailoo, wetselijk van Naarderweg, 7.15 uur zingend
8 07-03-2010 Koos Meesters 1 Blaricum man zingend boven in een solitaire eik; 13:30 uur
7 07-03-2010 Paul van der Poel 1 Blaricum, Blaricummerheide man
6 02-03-2010 Paul van der Poel 5 Huizen, Tafelbergheide Groepje van 12 exemplaren op uitgemaaid stuk van de hei. Als een mannetje zingend omhoog vloog, werd hij onmiddellijke belaagd door een andere vogel. Ik heb 5 in moeten vullen, omdat 12 niet kan
5 03-03-2010 Paul van der Poel 1 Huizen, Tafelbergheide man zangvlucht
4 03-03-2010 Paul van der Poel 1 Huizen, Tafelbergheide man zangvlucht
3 03-03-2010 Paul van der Poel 1 Huizen, Tafelbergheide zangvlucht
2 05-03-2010 Han Dijkers 1 Laren:Zuiderheide man Baltsgedrag; zingend
1 05-03-2010 Han Dijkers 1 Laren: Zuiderheide man zingend